Przejdź do treści

Beata Nowak

Certyfikowany facylitator Recall Healing / Totalnej Biologii

Problemy dzieci w ujęciu Totalnej Biologii.

Totalna Biologia to niezwykła metoda pozwalająca na zrozumienie sensu choroby. U jej podłoża leży założenie, że wszystko zaczyna się w głowie. Gdy człowiek przeżywa silny stres, z którym nie potrafi sobie poradzić, wówczas automatyczny mózg znajduje rozwiązanie tego problemu w ciele. Zatem choroba nie jest błędem natury, lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu dla utrzymania jednostki przy życiu.

Nic nie zdarza się przypadkiem. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że z trojga rodzeństwa jedno ma alergie na mleko, drugie ma częste infekcje dróg oddechowych a trzecie się jąka? Dzieci mają tych samych rodziców (geny), wychowują się w tym samym domu (środowisko) i spożywają takie same posiłki – więc gdzie leży przyczyna?

Totalna Biologia odkrywa brakujący element tej układanki a mianowicie emocje. Znajdujemy je nie tylko we własnych doświadczeniach, ale również w historiach rodziców i dalszych przodków.

Tematem warsztatu będą choroby i problemy dzieci. Dowiesz się dlaczego chorują dzieci, a także co pokazują swoim zachowaniem. Uczestnicząc w tych warsztatach otrzymasz również praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi.

Podczas tego warsztatu będą omawiane zagadnienia:

1. Biologia dziecka: choroby, zaburzenia zachowania i problemy szkolne.
2. Konflikty własne dzieci.
3. Nieświadoma projekcja rodziców – okres Plan/Cel.
4. Dziecko twoim lustrem.
5. Praca z dziećmi.

Jestem certyfikowanym Facilitatorem Recall Healing Institute® oraz konsultantem techniki MAT – Metafizyczna Anatomia lev. 1.

Ukończyłam kurs Biologika u Roberto Barnai, kurs hipnozy i autohipnozy,
a także szkolenie “Irydologia, jako narzędzie Recall Healing”.

Aktualnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia.

Moją misją jest szerzenie nowej świadomości wspierającej na drodze do zdrowia, rozwoju i samorealizacji.